Selecteer provincie

Gemeente Marum

Details

Adres
Molenstraat 45
9363BA Marum
Groningen
Telefoonnummer
Website
-
e-mail
-
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld


Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving

Wat wij doen:
De gemeenteraad.
De raad staat aan het hoofd van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. De gemeenteraad in Marum bestaat uit vijftien leden. De burgemeester is voorzitter van de raad. Plaatsvervangend voorzitter van de raad is het langst zittende gemeenteraadslid. De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

* kaders stellen, dat wil zeggen de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid bepalen;
* controleren, dit houdt in de uitvoering van het beleid en daarmee de financiƫn verifiƫren;
* volksvertegenwoordiger zijn, dit betekent zorgen dat bij beleidsbeslissingen de burgers invloed kunnen hebben.

Raadsvergaderingen.
De gemeenteraad vergadert in principe Ć©Ć©n maal per maand. De vergaderingen van de raad zijn openbaar, worden gehouden in het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De agenda en alle stukken waarover vergaderd wordt, kunt u vinden op de website.

Raadscommissie.
De raad maakt gebruik van een commissie die zorgt voor een onderzoek van de voorstellen en die de raad adviseert. In de commissie zitten raadsleden of hun plaatsvervanger.

Informatie.
Informatie over de vergaderingen en de stukken is te verkrijgen bij de griffie van de gemeenteraad.

Spreekrecht.
In het kader van het spreekrecht voor niet-raadsleden heeft u de gelegenheid in te spreken. Hebt u een onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen van de raad(scommissie), dan kunt u inspreken. Wanneer u van dit recht gebruik wilt maken, verzoeken we u dit vooraf te melden aan de griffier. Het onderwerp waarover u wilt inspreken hoeft niet op de agenda te staan.

Radio.
De raadsvergadering is tevens te beluisteren via de Lokale Omroep; frequentie 105.3 (FM) en 105.9 (kabel).Openingstijden:
Maandag : 08:30 - 12:00
Dinsdag : 08:30 - 12:00
Woensdag : 08:30 - 12:00 alle afdelingen 14:00 - 16:00; Burgerzaken 14:00 - 17:30
Donderdag : 08:30 - 12:00
Vrijdag : 08:30 - 12:00
Zaterdag : gesloten
Zondag : gesloten
Nieuwjaarsdag : gesloten
Carnaval : 08:30 - 12:00
1e Paasdag : gesloten
2e Paasdag : gesloten
Koningsdag : gesloten
Bevrijdingsdag : gesloten
Hemelvaartsdag : gesloten
1e Pinksterdag : gesloten
2e Pinksterdag : gesloten
Suikerfeest : 08:30 - 12:00
Sinterklaas : 08:30 - 12:00
1e Kerstdag : gesloten
2e Kerstdag : gesloten
Oudjaarsdag : 08:30 - 12:00
Overige Feestdagen : geslotenService:
Digitaal loket, Raadsvergaderingen online bekijken, Ruimtelijke plannen op website, Vergaderstukken op website

Toegankelijkheid:
Begane grond, Gehandicaptenparkeerplaats, Lift aanwezig, Rolstoeltoilet, Toegankelijk voor rolstoelen

Gemeentelijke belastingen / heffingen:
Afvalstoffenheffing, Erfpacht, OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde, Reinigingsheffing / reinigingsrecht, Rioolheffing / rioolrecht

Faciliteiten:
Algemene Begraafplaats, Bibliotheek, Brandweer / brandweerkazerne, Buurthuis / wijkgebouw, Dorpshuis / gemeenschapshuis, Gemeentehuis / stadhuis / raadhuis, Milieustraat / gemeentewerf / vuilstort, Openbaar basisonderwijs / openbare basisschool, Politie / politiebureau, Sociale werkplaats / reĆÆntegratiebedrijf, Sporthal, Stadsarchief / gemeentearchief, Trouwzaal, Zwembad

Bestuur:
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Burgemeester, College van burgemeester en wethouders (B en W), Dorpsraad / wijkraad, Gemeentebestuur, Gemeenteraad, Gemeentesecretariaat / gemeentesecretaris / griffier, Wethouder

Diensten:
Bestemmingsplan, Bouw- en woningtoezicht, Economische zaken, Gemeentebelasting, Gemeentereiniging / stadsreiniging / afval inzamelen, Gemeentewerken, Gezondheidszorg / GGD / zorgloket, Gladheidsbestrijding, Groenvoorziening, Grofvuil inzamelen, ICT, Inburgering, Informatieverstrekking, Infrastructuur / wegenbouw / wegreparatie, Kunst en cultuur, Maatschappelijke zorg, Meldpunt Openbare Ruimte, Monumentenzorg, Natuur en milieu, Ombudsman, Ondernemersloket, Onderwijs / educatie, Openbare orde en veiligheid, Receptie / publieksbalie, Recreatie, Rekenkamer, Riolering, Ruimtelijke ordening, Schuldhulpverlening / schuldsanering, Sociale dienst / Sociale Zaken, Sport, Subsidie, Uitgifte gemeentewijzer, Uitkering / bijstand, Verkeer en parkeren, Welzijn, Werk en inkomen / Werkplein, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wonen / volkshuisvesting

Burgerzaken:
Bevolkingsregister / Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), Burgerzaken / Burgerlijke stand, Geboorte, Geregistreerd partnerschap, Huwelijk / trouwen, Identiteitskaart, Inschrijven Bevolkingsregister, Naturalisatie / Nederlanderschap, Overlijden, Paspoort / reisdocument, Rijbewijs, Scheiding / echtscheiding, Uittreksel Bevolkingsregister / GBA, Verhuizing / adreswijziging, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Soort instelling:
Gemeente

Uitgifte vergunningen:
Omgevingsvergunning, Vergunning

Betalingsmogelijkheden:
Contant, Pin, Bank / giro overschrijving, iDeal, Incasso