Selecteer provincie

Gemeente Littenseradiel

Details

Adres
Keatsebaen 1
8731BN Wommels
Friesland
Telefoonnummer
Website
-
e-mail
-
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld


Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving

Op werkdagen geopend 09.00-12.00 uur
en di. 18.30-19.30 en wo 14.00-16.00 uur
Voor Calamiteiten in openbare ruimte

Postbus1, null, Wommels
buiten kantooruren : 06-51161355

[email protected]

http://www.littenseradiel.nl

[email protected]

http://www.littenseradiel.nl

Wat wij doen:
Littenseradiel bestaat uit maar liefst 29 dorpen, namelijk: Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahûs, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp en Wommels.

Samenwerking.
De gemeente wil graag weten wat er leeft onder de inwoners. Daarom is een goede samenwerking met de dorpsbelangen belangrijk. Dorpsbelangen weten beter wat er leeft en hoe er over bepaalde zaken worden gedacht. Er zijn regelmatig overleggen tussen gemeente en dorpsbelangen.

In onze gemeente behartigen 22 dorpsbelangen (vrijwillig) de algemene belangen van de dorpen. Het houden van een algemene ledenvergadering, het organiseren van activiteiten of het uitbrengen van de dorpskrant, horen meestal tot het takenpakket.

Herindeling
In 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat onze gemeente per 1 januari 2018 gaat herindelen. De gemeente wordt in drie stukken opgesplitst: vijftien dorpen gaan naar de gemeente Súdwest-Fryslân, tien dorpen naar de gemeente Leeuwarden en vier dorpen naar de nieuw te vormen gemeente Westergo i.o. Hoe de verdeling precies is, leest u verder op onze website.

Het Fries
Het gemeentebestuur wil zorg dragen voor het behoud van de Friese taal en zal daarom in haar officiële verkeer het Fries en het Nederlands gebruiken op basis van gelijkwaardigheid. Ook wordt het personeel gestimuleerd en gesteund om Friese cursussen te volgen.

Afspraken over het gebruik van het Fries:
- Iedereen heeft de vrijheid om in de schriftelijke en mondelinge communicatie met het gemeentebestuur, de taal te gebruiken die hij of zij zelf wil;
- Friese brieven aan het gemeentebestuur worden zo veel mogelijk in het Fries beantwoord – dat geldt ook voor mondeling overleg;
- De raadsstukken worden zo veel mogelijk in het Fries opgesteld;Openingstijden:
Maandag : 09:00 - 12:00
Dinsdag : 09:00 - 12:00 en van 18.30 - 19.30 uur.
Woensdag : 09:00 - 12:00 en van 14.00 - 16.00 uur.
Donderdag : 09:00 - 12:00
Vrijdag : 09:00 - 12:00
Zaterdag : gesloten
Zondag : gesloten
Nieuwjaarsdag : gesloten
1e Paasdag : gesloten
2e Paasdag : gesloten
Koningsdag : gesloten
Bevrijdingsdag : 09:00 - 12:00
Hemelvaartsdag : gesloten
1e Pinksterdag : gesloten
2e Pinksterdag : gesloten
Sinterklaas : 09:00 - 12:00
1e Kerstdag : gesloten
2e Kerstdag : gesloten
Oudjaarsdag : 09:00 - 12:00 Controleer de website voor actuele openingstijden op oudjaarsdag.Service:
Raadsvergaderingen online bekijken, Ruimtelijke plannen op website, Vergaderstukken op website

Toegankelijkheid:
Begane grond, Lift aanwezig, Rolstoeltoilet, Toegankelijk voor rolstoelen

Gemeentelijke belastingen / heffingen:
Afvalstoffenheffing, Erfpacht, Havengeld, Hondenbelasting, OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde, Precariobelasting, Reclamebelasting, Reinigingsheffing / reinigingsrecht, Rioolheffing / rioolrecht, Toeristenbelasting

Faciliteiten:
Algemene Begraafplaats, Bibliotheek, Brandweer / brandweerkazerne, Buurthuis / wijkgebouw, Cultureel centrum / oefenruimte, Dorpshuis / gemeenschapshuis, Gemeentehuis / stadhuis / raadhuis, Gemeentemuseum, Openbaar basisonderwijs / openbare basisschool, Politie / politiebureau, Sociale werkplaats / reïntegratiebedrijf, Sporthal, Stadsarchief / gemeentearchief, Stadskantoor / gemeentekantoor, Stadswinkel / gemeentewinkel, Trouwzaal, Zwembad

Bestuur:
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Burgemeester, College van burgemeester en wethouders (B en W), Dorpsraad / wijkraad, Gemeentebestuur, Gemeenteraad, Gemeentesecretariaat / gemeentesecretaris / griffier, Wethouder

Diensten:
Audit dienst, Bestemmingsplan, Borgstelling, Bouw- en woningtoezicht, Economische zaken, Gemeentebelasting, Gemeentelijke kredietbank / stadsbank, Gemeentereiniging / stadsreiniging / afval inzamelen, Gemeentewerken, Geo-informatie / landmeten, Gezondheidszorg / GGD / zorgloket, Gladheidsbestrijding, Groenvoorziening, Grofvuil inzamelen, Havenmeester / havendienst, ICT, Inburgering, Informatieverstrekking, Infrastructuur / wegenbouw / wegreparatie, Kunst en cultuur, Maatschappelijke zorg, Meldpunt Openbare Ruimte, Monumentenzorg, Natuur en milieu, Ombudsman, Ondernemersloket, Onderwijs / educatie, Onderzoek en statistiek, Openbare orde en veiligheid, Receptie / publieksbalie, Recreatie, Rekenkamer, Riolering, Ruimtelijke ordening, Schuldhulpverlening / schuldsanering, Sociale dienst / Sociale Zaken, Sport, Stadsbeheer, Stadsherstel, Stadstoezicht / stadswacht, Subsidie, Uitgifte gemeentewijzer, Uitkering / bijstand, Verkeer en parkeren, Welzijn, Werk en inkomen / Werkplein, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wonen / volkshuisvesting

Burgerzaken:
Bevolkingsregister / Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), Burgerzaken / Burgerlijke stand, Digitale stamboom / genealogie onderzoek, Geboorte, Geregistreerd partnerschap, Huwelijk / trouwen, Identiteitskaart, Inschrijven Bevolkingsregister, Naturalisatie / Nederlanderschap, Overlijden, Paspoort / reisdocument, Rijbewijs, Scheiding / echtscheiding, Uittreksel Bevolkingsregister / GBA, Verhuizing / adreswijziging, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uitgifte vergunningen:
Bouwvergunning, Gebruiksvergunning, Horecavergunning / drankvergunning, Kapvergunning, Milieuvergunning, Omgevingsvergunning, Parkeervergunning, Sloopvergunning, Vergunning, Vergunning buitenreclame / lichtreclame

Soort instelling:
Gemeente

Betalingsmogelijkheden:
Contant, Pin